TheGrue.org

Aktualności

Akredytacja

 

Pracownia Genetyki Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pozytywnie zakończyła proces Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie jednocześnie spełniając wymagania Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Certyfikat jest dowodem jakości wykonanych badań genetyczno-sądowych w laboratorium.

 

 

 

 

Zebranie Studenckiego Koła Naukowego

Uprzejmie informuję, że zebranie Koła Młodych Medyków Sądowych STN odbędzie się  10.06.2017r. o godz. 10.00

w bibliotece Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej.

 Serdecznie zapraszam.

Opiekun Koła - Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
dr hab. n. med. Czesław Żaba

 

Zebranie Studenckiego Koła Naukowego Antropologii i Odontologii Sądowej  odbędzie się w sobotę 18.03.2017 r.

o godz. 10.00  w bibliotece Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 Serdecznie zapraszam,

Opiekun Koła - dr n. biol. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów na  spotkanie Koła Naukowego Genetyki Sądowej, które odbędzie się 19.03.2016r. o godz. 11:30. w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6.

Dr n biol. Monica Abreu-Głowacka

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów na  spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Antropologii i Odontologii Sądowej, które odbędzie się 19.03.2016r. o godz. 8:00. w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6.

Dr n. biol. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska

 

 

 

 

Terminy egzaminu

Uprzejmie informujemy, że terminy egzaminu testowego dla studentów VI roku
Wydziału Lekarskiego I  ustalono na dzień:

  • 14.12.2016r. o godz. 18.30 w sali Hojera (sala histoloogii) i w sali Nenckiego (sala fizjologii)
  • 24.04.2017r. o godz. 17.00 w sali Czarnej
  • 29.05.2017r. o godz. 13.00 w sali Czarnej

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
dr hab. med. Czesław Żaba

 

 

Uprzejmie informujemy, że terminy egzaminu testowego dla studentów V roku
Wydziału Lekarskiego I  ustalono na dzień:

  • 19.04.2017r. o godz. 14.00 w sali Horoszkiewicza
  • 19.06.2017r. o godz. 14.50 w sali Czarnej
  • 03.07.2017r. o godz. 12.00 w sali Horoszkiewicza

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
dr hab. med. Czesław Żaba